Istentelen kinyiladozás

Istentelen Eretnek Anus Dei Antal Krisztus, Ateista, Anti-Teista, Anti-Kreationista, Szent-telen blogja

"Erdő (s) Péter a k*rva anyád" kis karácsonyi CPg fíling

 „Ne hagyjuk, hogy megrémítsenek pénzügyi adatok vagy statisztikák!”, üzente a  lilaködös-bíboros, hercegprímás, pontifex maximus, Erdő Péter. Üzeni karácsonykor a főmiséről, az eccerű hívőknek, nemhívőknek. A mondandó pedig nem más, mint az égiek üzenete. Ne fossunk, mert van egy bölcs vezérünk itt a földön, istenfélő az ebadta, bízzunk benne. Viktor, Viktor, Viktor… skandálhatta volna még Erdő Péter, tolmácsolva Mária áldását is.

Lám, hogy lendül elemébe ez a feudális métely. A dolgok rosszra fordulásának valódi okai és a megoldások helyett kiárad a szózat, a nép ópiuma. Elterel, elaltat, megnyugtat, nincs itt semmi baj, minden a legnagyobb rendben. De ha még is lesz forintbedőlés, megszorítás, lenyúlás, az mind, mind egy magasabb összefüggés eleve elrendelt momentuma, amivel nekünk nem is kell foglalkoznunk, mert úgyse érthetjük meg. Csak maradjunk alázatosak, imádkozzunk, és fogadjuk el azt a sorsot, amit az Úr Orbán Viktor szán nekünk.

Köszönjük, kedves Erdő Péter atya, hogy felfedte a pénzügyi adatok valódi természetét, és az azon feletti összefüggéseket. Hát itt jut eszembe a 80-as évek egyik rendszertagadó jelmondata és zenés körítése, minimális változtatással. Felcsendül egy CPg klasszikus, ahol most Erdős helyett csak Erdőt hallok, de a többi stimmel. http://www.youtube.com/watch?v=sj-dWBSJVZM&feature=related

Nem kívánom senkinek a felmenőit trágár szavakkal illetni, de ez a dal nagyon ide kívánkozik. A tönk szélén pedig ezt a maszlagot már senki nem veszi be. És jaj annak, aki az országvesztőknek falaz.

„Úúúúúúúgy szeretném, úúúúúúúúgy akarom……….”

 

 

A Nemzeti Statisztikai Show Hivatal

A Nemzeti Statisztikai Show Hivatal

és a népszámlálásnak látszó információgyűjtés

Egyre kevesebb szakmaiság, egyre több politika. Ez a Népszámlálás első félidős mérlege. Az, hogy az országot egy keresztényeskedő és egy nemzetieskedő vérszerződés uralja, hamar kiütközik itt is. Mert ma már az Istenektől eredeztetett hatalom hirdetése kevés, megfelelő statisztika is kell hozzá. A hatalmat tovább pozicionáló adatokat pedig nem lehet a véletlenre bízni. Megfelelően feltett kérdések, megkavart adatlapok, és megelőző propaganda az anonimitásról, népgazdasági érdekekről, Uniós kötelezettségről. Az is nyilvánvaló, hogy ha már mindenképpen meg kell tartani egy sokmilliárdba kerülő felhajtást, akkor annak legyen valódi, garantált hozadéka is. Így viszont nincs az a szakmai érv, ami elég erős lehet egy egyházi-politikai nyomás ellenében.

Önök,Tisztelt KSH, a honlapjukon és az egész népszámlálási kommunikációban meglátásom szerint félrevezetik az állampolgárokat és hamis illúziókat keltenek a garantált anonimitás terén.

Honlapjuk fejlécében (http://www.nepszamlalas.hu/) ez olvasható: „ A válaszadás biztonsága: A válaszadó nevét nem kérdezzük, a lakás címét a többi választól elkülönítve kezeljük, így a válaszadó személye és válaszai soha nem köthetők össze. Ez törvényes kötelezettségünk”, bla…bla…bla.

Ezzel már is duplán nem a valóságot állítják. Azt sugallják, hogy csak a név és a lakcím együttállása esetén lehet valakit beazonosítani, ami nem igaz. Továbbá azt a látszatott keltik, mintha valóban garantálható lenne, hogy „soha nem köthetők össze” az adatok. Természetesen összeköthetőek az adatok, csak Önök vállalnak egyfajta garanciát arra, hogy ez elvileg ne történhessen meg, de a „soha” nem igaz, és ez esetben a valótlan állításával próbálnak embereket önfeledt adatszolgáltatásra rávenni.

A személyes adatlapon, ahol a szenzitív kérdésekre is sokan naivan, tisztelettel és becsülettel válaszolnak több olyan kötelező válaszadás is történik, melyek alapján „a válaszadó személye és válaszai” nem hogy összeköthetőek lesznek, de örökre egy adatbázisban maradnak.

A személyes adatlapon kitöltött születési dátum, hely, nem (nő, férfi) alapján a munkahely megnevezésével beazonosítható mindenki, aki foglalkoztatva volt ekkor, és ezt pontosan meg is adta. Ugyan ez igaz az iskolai végzettség esetében is. A személyes lapra elhelyezett számláló biztosi kódból pedig, a szűk lakóhely szintén beazonosítható, nem kell hozzá a másik lap. Tehát legalább három olyan adat szerepelhet a személyi lapon, amik alapján, külön, külön  a többség beazonosítható. Azok, akik iskolákat végeznek, és dolgoznak.

Bár nem ismerem a beérkezett adatok további feldolgozásának metodikáját, de nyilván az egésznek csak akkor van értelme, ha a sok adat egy adatbázisból, különböző szűrésekkel lekérdezhető, párosítható. Ez már akkor is igaz, ha egy mezei Excel táblába öntik az adatokat. Amint kész lesz ez a tábla, szűrhető lesz, pl.: a különböző kormányhivatalokban, állami szerveknél hányan vallják magukat magyarnak, egészségesnek, kereszténynek, stb. Ahol pedig nem kívánt anomália tapasztalható, várható tartós betegállomány, nem az elfogadott 14 egyházhoz való provokatív tartozás, rendszeridegen meggyőződés, ott a születési adattal már is kész a lista, aminek utána lehet járni, szükséges lépéseket megtenni. Szép új világ. Lájkoljuk.

Nem állítom, hogy ez így lesz, de az igen erős elvi lehetőség adott, amiről egy félrevezető kommunikációval próbálják az egészséges kétkedést is elterelni, és mindenkit őszinte, mélyreható adatszolgáltatásra bírni.

De én igen is félek, és sokakat féltek. Félő, hogy egy magát erkölcsi többségnek gondoló kormány ne akarná meg kihasználni a lehetőségeit, és a teljes államhatalomba ne a szintén erkölcsi többlettel rendelkező barna hajú, 180 magas, testileg és lelkileg egészséges, jó keresztény magyarokat ne ültessen. Szép új világ, lájkoljuk.

A KSH szerint releváns, az újszülöttek, bölcsődések, óvodások vallási hovatartozásának az adata. Főleg úgy, hogy a saját maguk által meghirdetett módszertan alapján a válaszadás lehetetlen, egy bizonyos kor alatt, lévén az összeírt személy beszélni sem tud, és/vagy a kérdést sem tudja értelmezni. „Minden – szülői, hozzátartozói – befolyástól mentesen azt a vallást, hitfelekezetetet kell megjelölni vagy beírni, amelyhez tartozónak az összeírt személy vallja magát.” (KSH) http://www.nepszamlalas2001.hu/hun/kotetek/05/05_modsz.html . 2001-ben több mint félmillió 10 éven aluli gyermekhez írtak be a szüleik valamilyen, főleg keresztény felekezetet. Az ilyen mesterséges torzítások hoznak aztán olyan eredményt, amire hivatkozva le lehet radírozni a térképről, minden egyéb kisegyházat. Különösen indokolt lenne a 18. betöltött életévtől történő vallási adatgyűjtés, mert várhatóan ez a statisztika lehet az egyház finanszírozás alapja. Amennyiben ez a statisztika lesz a mérvadó, akkor nem engedhető meg, hogy a kiskorú gyermeket nevelő szülők szavazatai többet érjenek. Alakulóban lévő serdülők, cselekvőképtelen kiskorúak „meggyőződése” nem lehet adóforintok elosztásának az alapja. http://www.nol.hu/velemeny/20091104-nepszamlalas_es_egyhaz-finanszirozas Persze ennek is meg van a hozadéka, bizonyos körök számára.

Nos, ilyen előzmények után elkezdődött a Népszámlálás, és az első két hét alatt, heti egyszer le is feküdtek a mély hittől dagadó vallási-politikai hatalomnak.

Az Egyház kezdte, hogy a római és görög katolikus mellett a sima katolikus is szerepeljen a lehetőségek közt az online felületen http://nepszamlalas-2011.blog.hu/2011/10/06/tiltakozik_a_katolikus_puspoki_kar . Megtették a szakmai meggyőződésük ellenére, mely úgy szól, hogy „A vallás beírásánál kerülni kell az általánosító bejegyzéseket (pl. keresztény, katolikus). A nagy, történelmi egyházaknál elegendő beírás: római katolikus, görög katolikus”, http://www.nepszamlalas2001.hu/hun/kotetek/05/05_modsz.html . Most így egy gyűjtő fogalomra és két részhalmazára egyszerre lehet szavazni. Ráadásul így az adatok nem lesznek összehasonlíthatóak, a tíz évvel ezelőtti adatokkal.

2001-ben működött a fenti módszer, így lett 5 289 521 római katolikus, és 268 935 görög katolikus összeírt. Ha ezt összeadjuk, majdnem ki is jön az 5 558 961 összes katolikus fő. Mindössze 505 az eltérés. http://www.nepszamlalas2001.hu/

Ha feltételezzük, hogy összeadni még azért jól tudnak, akkor ez az 505 fő lehet azok száma, akik csak katolikusnak jelölték magukat. Az idei új, módosult felállás szerint ez az általános kategória várhatóan nagyobb találati arányt fog eredményezni idén, így nehezebb lesz az összehasonlítás a korábbi adatokkal, és nehezebb lesz a két különböző egyház megoszlását is kimutatni. Elég nevetséges indokkal sikerült ezt az Önök torkán lenyomni.

Azt mondták katolikusék, hogy a katolikus „hívő” szóra épült a marketink kampányuk. Hülyén veszi ki magát, ha azt hirdetik, valld magad katolikusnak, közben ilyen válasz meg nincs is. Hát igen így akkor az isten pénze ablakon kidobott festék a feleslegesen kivágott fák hasábjain. De mit tesz isten, a KSH elfogadja ezt az érvet, a saját szakmai érvével szemben.

 Mi viszont azon se fogunk meglepődni, ha csodák csodájára mindenki római katolikus lesz, még a Jediket is valahogy idecsapva, becsapva.

Aztán jött a Jedi Rend ügye. Mert bizony mondom néktek, Tisztelt, nehézsorsú KSH vezetők, példátlan, amit a Jedi rend hívőivel is most műveltek. Hiába fordultunk Önökhöz tisztelettel, http://vilagnezet.blog.hu/2011/10/09/jedik_nyilt_levele_a_ksh_nak hogy szakmai érveinket figyelembe véve, a 300 ismeretlen egyház mellett a 20 ezres támogatottságú Jedi Rend is lehessen az online felületen választható. Nem jött össze. Pedig ugye a nemzetközi összehasonlítás is milyen nemes szakmai cél, milyen kíváncsi lesz majd a jövő statisztikus kollégája, szociológusa, vallás filozófus szakdolgozója, hogyan is indult a Jedi vallás Magyarországon. Hogyan alakult a 2001-es népszámlálások angolszász adatai után (Anglia, Kanada, Ausztrália, Újzéland egy millió hívő) az új világvallás magyarországi terjedése, életkori, területi eloszlásai.

De hát ez most csak részben valósulhat meg, mert elzárják előlünk az online lehetőséget. A számláló biztosokat pedig beoltották valamivel, sokan fokhagymát rántanak elő és fakeresztet, ha meghallják egy családban, hogy Jedi is van közöttük.

Kérésünk elutasítását semmilyen szakmai indokkal nem támasztották alá, informális sugalmazással hozták tudtunkra, hogy ne is reménykedjünk.

Csak találgatni tudunk, kik és mik lehetnek azok, akik az egyelőre csak az internetes hipertérben gyülekező első magyar Jedi hadseregtől így berinyáltak. Tény, hogy aki fél a Jediktől, annak nyilván már meg van erre a jó oka. De minden egyes félelemből elkövetett akadályoztatásunk, csak még mélyebbre taszítja elkövetőit, a sötétség sekélyes bugyraiba. Minden ilyen nevetséges ellenállás, csak tovább erősíti az Erő fénykardos lovagjait a harc folytatásában.

Hiába csak a megbékélést, türelmet, a demokráciát és az igazságot hivatottak védeni, és támogatni, hitük által, szabadon, vannak, akikben ez félelmet kelt.

De hamarosan összegyűjtik az íveket, és Önök elkezdik hosszú hosszú heteken át megszámolni, hogy milyen sokan is vagyunk. Egy Jedi, még egy Jedi, három, négyszáz, tízezer, húszezer Jedi, …stb., mert családok, klánok és törzsek csatlakoznak nap, mint nap.

Jajj Önöknek, ha elmismásolják a jelöléseinket, mert bizisten, újraszámoltatjuk.

Justice for Hungary!

Jedi’s for Hungary!

Az Erő legyen mindannyiunkkal

Tisztelt Index, És, 168 óra, Narancs, Blikk, HVG, Hírszerző, stb...
Nem hiszem el, hogy senki nem akarja látni, a népszámlálás tétje a vallási szavazatok száma. Transzcendentális népszavazás lesz, ahol egy kedvező statisztika a kormány isteni legitimációját eredményezi majd. Írjanak a népszámlálás vallási buktatóiról, és csináljanak egy kis hecckampányt a Jedizmussal, Repülő Spagetti Szörnnyel, pirítsanak rá a társadalomra, hogy a fülke keresztények nézzenek előbb mélyen tükörbe, mielőtt jól szemenköpik magukat. Két rövid írással próbálnék kedvet csinálni ehhez.
 
Hamis statisztika statisztái, el a kezekkel a gyermeki lélektől!!!!!!!
A népszámlálás vallási kérdése irreleváns a csecsemők, kisgyermekek tekintetében. Sok esetben a hitbuzgó szülők írják be a saját meggyőződésüket a gyerekek adatmezőibe. http://www.nepszamlalas2001.hu/hun/kotetek/05/tables/load1.html
2001-ben több mint félmillió 10 éven aluli gyermekhez írtak be a szüleik valamilyen, főleg keresztény felekezetet. Ha elfogadnánk, hogy ebben a kérdésben csak a választásra is jogosult felnőttek válaszoljanak, az megközelítené a 2 millió főt. Egy szülei által hittanra iratott serdülőtől milyen válasz várható?
Különösen indokolt lenne a 18. betöltött életév, mert várhatóan ez a statisztika lehet az egyház finanszírozás alapja. Amennyiben ez a statisztika lesz a mérvadó, akkor nem engedhető meg, hogy a kiskorú gyermeket nevelő szülők szavazatai többet érjenek. Alakulóban lévő serdülők, cselekvőképtelen kiskorúak „meggyőződése” nem lehet adóforintok elosztásának az alapja.
A gyerekek bevonása ebbe a kérdésbe hamis, torz eredményt szül, ez nem statisztika, ez csak hamis adatok halmaza.
A nemzetiségi kérdésben más a helyzet, két azonos nemzetiségű szülő joggal mondhatja kiskorú gyermekéről, hogy szülei nemzetiségével egyezik.
Tiltakozni kell, meg kell akadályozni a gyerekről történő adatfelvételt a vallási kérdésben.
 
 
Merd vállalni a valódi hited
A Föld országaiban idén népszámlálás van. A kardinális kérdés, nemzetközi viszonylatban is a vallási meggyőződés kérdése http://www.google.hu/search?hl=hu&rlz=1T4ADFA_huHU437HU438&q=census+2011+campaign&oq=census+2011+campaign&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=19827l25015l0l25702l9l9l0l6l6l0l297l297l2-1l1l0
Az erősödő nemzetközi ateista mozgalmak és a vallásból inkább nevetség tárgyát fabrikálók együtt kampányolnak az önbecsapás ellen. http://en.wikipedia.org/wiki/Jedi_census_phenomenon
Ha nem vagy keresztény, ha nem hiszed Jézus feltámadását, szűzen való fogantatását, ha nem jársz templomba, nem imádkozol rendszeresen, akkor ne hazudj magadnak, meg a világnak. Merd vállalni, a családdal, a környezettel, aktuálpolitikai milliővel szemben, hogy nem vagy keresztény, valójában nem hiszel istenben.
Ez az első és legfontosabb tétel, mert így is hamis statisztika születik majd. Míg üresek a templomok, addig megint kihozzák majd, hogy millió meg millió keresztény él Magyarországon, meg a világban.
Emberek milliói fogják még így is magukat kereszténynek hazudni, babonából, megszokásból, tradicióból, konzervatizmusból, butaságból, félelemből.
Ez pedig nem jó, mert a statisztika adta látszat tömegekre hivatkozva tovább pozicionálják magukat az egyházak, pénzt és hatalmat követelve a kormányoktól, beleszólást az oktatásba és más állami ügyekbe. A jobboldali kormányok pedig ezekkel az önbecsapókkal és (tisztelet a kivételnek) a még valódi hívőkkel próbálják hatalmukat stabilizálni, megszavaztatni.
Kampányolj az igazságért, az önbecsapás, a társadalmi önbecsapás ellen.
Merd vállalni hogy Ateista vagy, ez ma már pozitívum, karakánság, tisztaság.
Ha ez még is túl komolyan hangzik, üzenj a világnak, és valld magad Jedi-nek. Csatlakozz a fejlett világ felvilágosult fiataljaihoz, Anglia, Ausztrália, Kanada Jedi hit követőihez. 2001-ben már több százezren vallották ezt a hitet. Anglia 4. legnagyobb vallása a Jedizmus.
Az erő velünk van
 
Obi Van (Facebook)
Szabadítsuk ki Jézust a diliházból

Jézus mindenhol, mindenütt jelen van, és mindenkiben ott lakik, vallják a hívők. Ha valakinek elég erős a hite ahhoz, hogy ezt annyira erősen érezze, hogy azonosul is vele, az úgy érzi, teljesen joggal, hogy ő Jézus. Aki eljut a megvilágosodás eme emelkedett szintjére, azt tisztelni és követni kellene, nem pedig megbélyegezni, elutasítani, megverni és diliházba zárni. http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/jezusom-ez-hogy-jutott-be-ide-2062281?nocache

Szabadítsuk ki Jézust a zárt osztályról. Ha vannak olyan emberek, akik valóban, őszintén, tisztán hisznek, akkor ezek azok.

Követeljük, hogy az egyház vizsgáljon ki minden ilyen ügyet, és ahol megállapítható a valódi, őszinte hitből fakadó meggyőződés, ott kezdődjön meg ezeknek a személyeknek a kiemelten különleges bánásmódja, és minden alkalmat és lehetőséget kapjanak meg a papság mellett az igaz hit igéjének e terjesztéséhez, a tanúságtétel közösségi megéléséhez, és mint minden hívő céljaként mutassák az utat.

Ha Jézus mindenhol és mindenkiben ott van, akkor jön el az ő országa, ha mindenki ilyen magas szinten érzékeli magában az Istent. Inkább a titkot kéne ellesni, ezektől a megvilágosodott társainktól, a médiákban őket kéne mutogatni, hogy gyújtsák a tüzeket, egyre többen érezzék úgy és olyan erősen, hogy azt mondják, én vagyok Jézus.

Mikor eljön a nap, és milliók üvöltik megafonba az utcán, a metrón, az étteremben, az állami ünnepeken, hogy ÉN VAGYOK JÉZUS, akkor jön el a megváltó.

Amíg a papság, és a magukat a kereszténység zászlóvivőinek kikiáltó parlamenti keresztes (tökkel utánozva a lódobogást) lovagok inkább csak levágják az első sarjakat, csak eltapossák a friss hajtásokat, addig sose jön el a mennyek országa. Várhatjátok.

Jó estét nyár, jó éjszakát Magyarország

 

A pécsi páva dal betiltási komédián mosolyogva jutott eszembe egyik kedvenc dalom, hogy na ehhez mit szólna a nagyérdemű. A röpülj páva kutyafasza az “És majd Viktor jön és mesél nekünk, ismeri a csodát” kezdetű, Fejes Endre szerzeményhez képest (Jó estét nyár, jó estét szerelem). Ha a röpülj pávát be kell tiltani, akkor itt a tiszteletre méltó Fejes Endrét kéne legalább deresre húzni, hogy még is, hogy merészel.

Akik szeretik, és akik nem szeretik Orbán Viktort, azoknak mind különösen ajánlott az idézet mű meghallgatása, gyorsan, amíg még fennt van a neten, amíg még ott van a polcon a bakelit.

Ha meghallgattad az eredtit, http://www.youtube.com/watch?v=FA4Ont4DD9E

Hallgasd meg a remixet Viktor eredetivel, …köszönjük Superbrainsroming-nak http://www.youtube.com/watch?v=kouNUkrGdeU&feature=related

Érdemes a szöveget is olvasni közben, mert néha az ember nem akar hinni a fülének. Nostradamusi mű a 70-es évekből, vagy csak a diktátorok, szélhámosok nem változnak?

Eredeti dalszöveg:

És majd Viktor jön

 

És majd Viktor jön és mesél nekünk,
Ismeri a csodát
És majd Viktor jön és álmod virrasztja
Elűzi a halált
És majd Viktor jön, tud ezer varázst
Bíznod kell igazán
És majd Viktor jön és tenyerében csillag
Rád vigyáz ezután.

És majd Viktor jön és szó a hatalma
Az egyetlen csoda
És majd Viktor jön és álmaid őrzi
Szép varázs dala
És majd Viktor jön, ő nagy varázsló
Ismeri a csodát
És majd Viktor jön és egyet mond
S a halál odébb áll.

Ó ÓÓ ÓÓÓ...

 

Az idézett műben van Viktornak még egy dala, az I am Viktor. A betiltásra ez is esélyes, „mit ér egy ember, ki alig több a senkinél”, vagy a “mit ér egy ember, ki helyben fut az életben” mert ha esetleg a whitfülüek ezeket félreértik, hát jobb nem is belegondolni, hányan hugyoznák másnaptól a Kossuth teret.

I am Viktor…I am Viktor…I am Viktor…I am Viktor
I am Viktor…I am Viktor…I am Viktor…I am Viktor
I am Viktor…I am Viktor…I am Viktor…Óó!
I am Viktor…I am Viktor…I am Viktor…Óó/

Ó mondd, mit ér egy ember, ki napi negyvenesből él?
Ó mondd, mit ér egy ember, ki többet vaságyon remél?
Ó mondd, mit ér egy ember, ki helyben fut az életben?
Ó mért kevés egy ember, s egy másik miért nem?

I am Viktor…I am Viktor…I am Viktor…I am Viktor
I am Viktor…I am Viktor…I am Viktor…I am Viktor

Ó mondd, mit ér egy ember, ki mocskos félszobában él?
Ó mondd, mit ér egy ember, ki alig több a senkinél?
Ó mondd, mit ér egy ember, s mért mozi, ami szép?
Ó mért kevés egy ember, s hogy ember, miért nem elég?

I am Viktor…I am Viktor…I am Viktor…I am Viktor
I am Viktor…I am Viktor…I am Viktor…I am Viktor
I am Viktor…I am Viktor…I am Viktor…I am Viktor
I am Viktor…I am Viktor…I am Viktor…I am Viktor
I am Viktor

Persze tudjuk, hogy ez a dal sem Orbán Viktorról szól, mert ha róla szólna, az I am Viktor úgy folytatódna, hogy I am the way, the justice and the LIFE. Szerényen az Ego sum via, veritas et vita után szabadon.

Jézus, augusztus 20-i eljövetele

Örvendezz Szent Magyarország hozsanna és allelúja, Jézus eljött hozzánk. Nem hiába imádkozott a kormány, kéri az áldást az alkotmány, és könyörög sok kis néni a templomokban.

És lám, alig telik el idő, a fohász meghallgattatik, és a Jó Isten Maga, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek mind eljöttek személyesen, egyszemélyben. Igen, eljött, és itt van, nem teljesen közöttünk, egyelőre valamelyik diliházban. Botrány.

Augusztus 20-án, Szent Magyarország legszentebb ünnepén, Szent István Király, a Szent Korona és a Szent pékárúk napján,  Jézus visszatért.  A Magyarokhoz. A Pártusokhoz, Jézus király egyenesági leszármazottaihoz, Mária kisunokáihoz.

Nem volt nagy felhajtás, nem kísérték grandiózus, barokk, angyali seregek, nem vált ketté az ég a harsonák hangjától. Észrevétlenül érkezett, majd egyszer csak előlépett a tömegből, egyszerűen, szerényen, ahogy általában ezt szokta. Egy megafont tartott mindössze a szája elé, hogy mindenki hallhassa az örömhírt. Én vagyok Jézus. Ebben minden benne is van, ez a három szó, amit minden hívő egyszer hallani akar, és látni ,Őt aki mondja, aki egyedül mondhatja ezt magáról. Én vagyok Jézus. A megtestesült ember fia.

A megafon pedig jelzés, nem kíván csodákkal, varázslattal, földöntúli mágiával kápráztatni. Az ember fia ő továbbra is,  megafonnal szól, és nem a világűrből dörren ránk.

Jézus újbóli eljövetelét várja az egész keresztény világ 2000 éve, hogy jöjjön vissza, és tegyen végre rendet, büntesse meg a rosszakat, jutalmazza meg a jókat, támassza fel a halottakat, Piri nénit is, akit tavaly temettünk, meg a dinoszauruszokat.

De jaj, mi történt. A krisztusi történelem ismétli önmagát. Nem elég erős a hit, hogy feldolgozza a csodát.

Most mikor végre eljön, és azt mondja, itt vagyok, akkor először néma döbbenet, majd pár templomszolga ráveti magát, és karjait csavargatva földre viszik. Micsoda botrány. A Bazilika falán nagy bötükkel hirdetjük Jézus szavait. Ego sum via, veritas et vita. Én vagyok az út, az igazság, az élet. És amikor eljön személyesen dedikálni, és e súlyos szavak alatt kimondja, itt vagyok, én vagyok Jézus, akkor nekiállunk a karjait csavargatni? Kokit és tockost kap, mint valami utolsó kis suhanc a streetről? És ha még is tényleg ő az? Honnan tudod, hogy nem, te hitetlen, te kishitű.

Rosszabbak vagyunk mint farizeus elődeink. Ha egy nép a messiást várja, és egyszer jön valaki, hogy na én vagyok akit vártok, cselekedjetek igéim szerint, hát ők legalább meghallgatták. Nem estek mindjárt neki, nem csavarták a földre. Néztek rá furán, meg is botránkoztak többen, de akkor azt mondták a bölcsek: na jó, ha tényleg te vagy a messiás, bizonyítsd be nekünk. És az akkori önjelölt messiásnak lehetősége volt, hogy kifejthesse nézeteit. Más kérdés, hogy akkor és ott kellett volna néhány halottat még összerakni, és hasonlók, de hát, aki ehelyett a lehetőség helyett csak a főpapokat kritizálja, és a konkrét kérdésekre homályos, többértelmű válaszokat ad, nos az naná, hogy utána megnézheti magát.

De legalább ennyi esély járna ma is, ha már van új jelentkező a világ megváltására.

Na persze egy valódi isten földre szállása, az az ami mindig is az adott papságnak hiányzik a legkevésbé.

Itt van Jézus? Diliházba vele. Még a végén beleszólna az egyház ügyeibe.

De most tényleg, miért nem lehetne ő Jézus? Ha egyszer megígérte hogy visszajön, ez miért ne lehetne itt és most, és akár ennek a srácnak a képében? Még is mit várunk? Ha a tűzijáték közben ereszkedik az égből és körberepülte volna a Parlamentet, átsétál a Dunán és a Szent Koronát szent Orbán Viktor kobakjára helyezte volna, akkor elhinnénk? Várjuk még a nagy csodát?!

De amíg nem jön el a nagy durranás 4 és 1/2, addig is mennyivel jobb mindenkinek, hogy a messiás jelöltek inkább rasztafárik, mint Brevik .

Népszámlálás 2011

Avagy a nagy nemzeti transzcendens népszavazás

Október 1-től népszámlálás lesz, mint amikor összeírják a nemzet birkáit. A vallási hovatartozás fontos kérdés, sokan bégetik majd, hogy keeeeereeeeszteeeny.

De a bégetés helyett, a szenteskedő, ál keresztény, az egyházat az állammal összemosó kormányunknak is lehet üzenni, a történelmi bizniszegyházak térnyerésének pedig gátat kell szabni. A sötét politika, és a sötét vallások frigye akadályozandó: Üss! Alkoss! Hara-giccs!

Valld magad Ateistának, vagy Jedinek, hogy fájjon, hogy ne értsék, hogy ne tudják a nevetséges statisztikájukat a sunyi kis játékaikban felhasználni (főleg utólag).

Justice for Hungary? Jedis for Hungary!

 A 38-as kérdés a 2011-es kérdőívben, és a lehetséges válaszok:

http://www.terezvaros.hu/nepszamlalas2011/szemely_kerdoiv.pdf

kérdés:  „Mely vallási közösséghez, felekezethez tartozónak érzi magát?”

1, ……………………………………………………………..

(Kiírva az adott közösség, felekezet neve)

Javasolt lehetőségek az elégedetleneknek, értelmeseknek, ellenállóknak, jófejeknek:

-          Jedi vagyok, Jedizmus ..................................................../kemény állas/

-          Nagy Spagetti Szörny ....................................................../egész testes gyomros/

-          Sátánista ................................................................................/K.O./

-          Sámánista ős magyar pogány ................................................/övön aluli/

2, Nem tartozik vallási közösséghez, felekezethez (X-elés) ............./őszinte, de lájtos/

3, Ateista (X-elés)....................................................................../erős saller/

4, Nem kíván válaszolni (X-elés)...................................../atyai tockos, de most ez kevés/

Az itt megadott válaszoknak komoly súlyuk lesz a jövőben. Az egyházak finanszírozása, további iskolák, szociális intézmények egyházaknak való átjátszása, abortusz törvény, stb. ezekhez vélhetően mind a most készülő, általunk kitöltendő statisztika adja majd az alapot és a bátorságot. 2002-ben Orbán Viktor a 2001-es népszámlálás után az akkor az egyházakra adott voksok arányában akarta az egyház finanszírozást megoldani http://hungarian.hungary.usembassy.gov/religious_fr2003.html. Egymillió keresztény volt a statisztikában, akik gyermekek lévén, szüleik bemondása alapján lettek kereszténynek könyvelve http://www.nepszamlalas2001.hu/ . Valószínűleg megint utólag derül majd ki, hogy mire is akarják felhasználni a mostani adatokat. Nagyon fontos, hogy mit nyilatkozol magadról, mert olyan döntések múlhatnak majd ezen, amit most nem is sejtesz.

Népszámlálási Tízparancsolat

I. NE VALLD MAGAD KERESZTÉNYNEK, ha nem vagy az, ha nem vagy meggyőződéses, gyakorló hívő

II. NE VALLD MAGAD KERESZTÉNYNEK, megszokásból, elvárásból

III. NE VALLD MAGAD KERESZTÉNYNEK, csak mert folklórból megkereszteltek

IV. NE VALLD MAGAD KERESZTÉNYNEK, csak mert a szüleid, nagyszüleid annak vallják magukat

V. NE VALLD MAGAD KERESZTÉNYNEK, ha nem akarsz több állami-egyházi iskolát

VI. NE VALLD MAGAD KERESZTÉNYNEK, babonából, nemtörődömségből

VII. NE VALLD MAGAD KERESZTÉNYNEK, csak mert szép a karácsony és a húsvét, és évi egyszer elmész az éjféli misére

VIII. NE VALLD MAGAD KERESZTÉNYNEK, így nem hazudsz magadnak sem

IX. Vállald az Ateizmusod

X. Használd az Erőd

Terjeszd ezt a linket, másold ki ezt a szöveget, és küldd tovább mailben, csinálj pár plakátot, szórólapot és tedd ki az utcára, beszélj ismerőseiddel, tégy valamit a jödődért.

Minden magyar állampolgár válaszolni fog a fenti kérdésre is, ez nem olyan mint a szavazás, hogy akit érdekel az el megy szavazni, ez mindenkire kötelező. Ezekből az adatokból statisztika lesz, amit fel fognak használni a saját érdekükben, ellenünk.

Ha valaki egy kicsit is elégedetlen a jelenlegi kormánnyal, az most ezt ki tudja fejezni, érzékelhető módon. Ez nem a semmibe vesző, internetes szájkarate, ez éveken keresztül ható, hivatkozandó statisztika lesz. Egy megfelelő szó, vagy jól elhelyezett X, mind mind ütések egy nemlétezőben bízó kormányon.

Ha valamit a nullával szorzunk, az nulla. Ha ma egy kormány egy nemlétező isten áldását kéri a vezetni kívánt országra, az a kormány a semmivel, a nullával szorozza magát, azaz nulla. Nekünk pedig valami pozitív számra, atrakcióra lenne szükségünk.

Szavazd le istent, és a névtelen nullákat!

Az Erő legyen veletek

Istentelen Eretnek Anus Dei Obi Van Antal Krisztus

Hungary, 2011.